Stories | Add a story

Lake Sesekinika Ice Out Dates

by: Sesekinika Lake Property Owners Association Newsletter

Sesekinika Ice Out Dates

1962 May 5
1963 May 6
1964 May 6
1965 May 10
1966 May 12
1967 May8
1968 April 24
1969 May 9
1970 May 6
1971 May 12
1972 May 15
1973 May 27
1974 May 21
1975 May 10
1976 MayS
1977 April 29
1978 May 15
1979 May 14
1980 May 4
1981 May 3
1982 May 8
1983 May 14
1984 April 28
1985 April 29
1986 N/A
1987 April 20
1988 May 5
1989 May 15
1990 May 1
1991 N/A
1992 N/A
1993 N/A
1994 May 8
1995 May 11
1996 May 21
1997 May 9
1998 April 21
1999 April 28
2000 May 8
2001 April 29

 
Images
  Powered by BrickHost